מאמר 3 - תכנית החלוקה

תוכנית החלוקה

המתנגדים טענו כי העם היהודי אינו אלא קבוצה דתית, עדה ולא עם או לאום, ולכן אינם זכאים למדינה משלהם. הנציג הסורי סיכם את טענות הנגד מול הועדה באופן הבא: ״היהודים אינם אומה. כל יהודי שייך ללאום מסוים. אף אחד מהם אינו נטול מדינה או לאומיות. הם כלולים בכל הלאומים של העולם. כמו כן אין היהודים גזע. בני ישראל מהווים היום רק מיעוט קטן בין יהודי העולם, משום שהיהודים מורכבים מכל הגזעים האנושיים, מהכושים ועד לסקנדינבים הבלונדיניים ובהירי העור. היהדות היא דת בלבד ותו לא. המאמינים בדת מסוימת אינם רשאים לטפח שאיפת לאומיות.״

ואולם, הקהילה הבינלאומית הכירה בצורך למדינת לאום המבטאת את זכותו של העם היהודי לעצמאות לאומית. לא מדובר רק בסיפוק השאיפות הלאומיות של היישוב העברי בא"י המנדטורית, אלא במענה למצוקות ולשאיפות של העם היהודי בעולם. מצוקתו של העם היהודי זכתה להכרה רחבה, והקהילה הבינלאומית ראתה במצוקה זו נימוק חשוב בעד הקמת מדינה יהודית עצמאית, גם במחיר של חלוקת הארץ. נקודת מוצא זו הובילה לדיון בתוכנית החלוקה.

תוכנית החלוקה הינה התוכנית שהציעה ועדת אונסקו"פ לחלוקת ארץ ישראל ממערב לנהר הירדן לשתי מדינות, יהודית וערבית. הטיעונים העיקריים בזכות פתרון החלוקה מתייחסים לא לעבר ההיסטורי ולא לעם היהודי בעולם, אלא למציאות בארץ בשנת 1947: קיומם של שני עמים ושתי תנועות לאומיות הדורשים בשטחה של ארץ ישראל.

הפתרונות האפשריים שהוצאו בוועדה היו בראשית, מדינה דו-לאומית עם הגירה מוגבלת. שנית, מדינה פדרלית המכילה שתי מדינות. שלישית, חלוקה המחייבת שתי מדינות עצמאיות שתחלטנה על מדיניות ההגירה שלהן, כל אחת בפני עצמה. נציגי מדינות ערב, מצדם, דחו את כל האפשרויות האלה ותבעו מדינה ערבית בכל רחבי הארץ.

חברי הוועדה ביקשו להבטיח את הזכויות הלאומיות של שני הצדדים. טענם, כי יהיה זה לא צודק להתעלם מהשאיפות הלאומיות של הערבים הפלסטינים ולכפות שלטון יהודי על הארץ כולה, ע"י המשך ההגירה היהודית (המתבקש מכוח חוק השבות), שתביא להפיכתם של היהודים לרוב. יש לממש את הצורך להגדרה עצמית של שני העמים ולתת להם ריבונות במדינה משלהם.